1. Ansvarar Kuntarekry för innehållet i arbetsplatsannonsen?

Nej. Den som publicerar annonsen ansvarar för innehållet i den. Kuntarekry är en elektronisk kanal för arbetsgivarnas arbetsplatsannonser, rekryteringsprocessen och vikariehanteringen. Därför ska frågor som gäller ansökningsblanketten eller arbetsplatsen riktas direkt till arbetsgivaren.

2. Deltar Kuntarekry i beslutsfattandet och marknadskommunikationen under rekryteringsprocessen?

Kuntarekry deltar inte i personval eller beslut, detta sker hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar också för kommunikationen till sökande.

3. Får man vikariat via Kuntarekry genast när man lämnat in en ansökan?

Inte nödvändigtvis. Också i vikarierekryteringen framskrider processen på vanligt sätt, arbetsgivaren behandlar ansökningarna, kallar lämpliga kandidater på intervju och fattar själv alla beslut. Man kan också själv vara i kontakt med arbetsgivaren, om man har frågor.

4. Är det alltid samma arbetsplatser och samma information om öppna platser på Kuntarekry.fi och TE-tjanster.fi?

TE-tjanster.fi (Mol.fi) är arbetskraftsmyndigheternas egen nättjänst. Arbetsgivaren ansvarar för att publicera arbetsplatsannonserna i olika kanaler och med samma innehåll.  TE-tjanster.fi är enbart en publiceringskanal för lediga arbetsplatser. Kuntarekry är ett system via vilket man söker jobben.

5. Fungerar Kuntarekry på samma sätt i olika kommuner?

Kuntarekry är en elektronisk tjänst överallt i landet. Kommunvisa skillnader uppstår i och med att arbetsgivarna har olika rekryteringssätt. Kuntarekry deltar inte i beslutsfattandet, inte heller i kontakten mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

6. Kan alla arbetsgivare se alla ansökningar som finns för tillfället i Kuntarekry?

Nej. Ansökningar är tillgängliga endast för den arbetsgivaren, som ansökningarna riktats till, eller som intresseområdena passar för. Kuntarekry svara för sökandens integritet – inga utomstående har tillgång till sökandens uppgifter eller om man som sökande registrerats som Kuntarekrys användare.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?