1. Hur söker jag lediga jobb inom ett visst område?

Skriv i kommun- eller landskapssökfältet kommunens eller landskapets namn (eller början av namnet) vars arbetsuppgifter du söker. Välj därefter kommun som är aktuell, det går också bra med flera kommuner.

2. Måste man fylla i uppgifterna alltid på nytt i alla ansökningar?

Nej det behövs inte. Man kan använda tidigare angivna uppgifter när du loggar in i systemet med samma koder som du skapat åt dig tidigare.  När egna uppgifter ifyllts i någon ansökningsblankett eller i egen profil, sparas uppgifterna automatiskt och kan således användas även i kommande sökningar. Vid en ny ansökan kan du välja om du kopierar uppgifterna från din profil eller din tidigare ansökan. Du kan uppdatera tidigare angivna uppgifter och fylla i de uppgifter som tidigare inte frågats.  

Alla uppgifter ska dock inte kopieras, sådana är t ex arbetsplatsspecifika frågor, fri ansökan till uppgiften. Med sådana frågor vill arbetsgivaren fråga specifikt om arbetsinnehållet. I stället kopieras t ex basuppgifterna (namn, kontaktuppgifter, uppgifter om arbetserfarenhet och utbildning).

OBS! Håll endast en ansökningsblankett öppen åt gången i vyn. Flera ansökningsblanketters användning samtidigt förorsakar felsituationer; såsom att ansökningstidens slut kan hänföra sig till det förgångna. Därför lönar det sig att avsluta en ansökan innan en ny påbörjas och görs.

3. Kan man bifoga bilagor i ansökningarna?

När arbetsgivaren skapar ansökningsblanketten avgörs samtidigt om bilagor kan tas emot (ex. examensbetyg, fritt formulerade ansökningar eller foto). Därför kan man ibland skicka bilagor och ibland inte.

Bilagornas totala storlek är max. 1 MB tillsammans.

4. Kan man personifiera en elektronisk ansökan? 

Ja. I så gott som varje ansökningsblankett finns ett öppet fält där man kan berätta om sig själv. Det är viktigt att ansökan är utförligt ifylld och att alla frågor besvarats. Besvara varje fråga, hänvisa inte till t ex föregående fråga eller en bilaga.

5. Hur vet jag om min ansökan gått fram till arbetsgivaren?

När du fyllt i ansökningsblanketten, skicka ansökan med knappen Skicka ansökan. Efter detta får du information om att sändningen lyckats och att arbetsgivaren har erhållit din ansökan.

6. Beaktas min öppna ansökan automatiskt vid rekryteringarna?

Kommunala arbetsgivare kan i vissa fall använda sig av öppna ansökningar när arbetstagare söks för tidsbundna arbetsuppgifter. Ditt godkännande kan behövas och frågas i så fall ofta på ansökningsblanketten. Det gäller att vara aktiv också i dessa fall. Arbetsgivarna beaktar inte automatiskt din ansökan trots att du gett ditt godkännande till det. Det gäller alltså att kontakta arbetsgivaren om du vill att din öppna ansökan ska beaktas vid kommande rekryteringar.

7. Varför fungerar inte Kuntarekry.fi –tjänsten i min webbläsare?

Webbläsare som stöder Kuntarekry-tjänsten: Internet Explorer 10 och nyare uppdateringar av den, Mozilla Firefox samt Google Chrome och Safari. Vi rekommenderar Kuntarekrys användning endast med dessa webbläsare. 

Löysitkö etsimäsi vastauksen?