1. Hur kan jag anmäla mig för vikariat?

Att anmäla sig till vikariat baserar sig på normal jobbsökning. Leta efter en vikariatannons som intresserar dig och skicka din ansökan. Det lönar sig också att kontakta/ringa arbetsgivaren direkt.

Arbetsgivare som använder sig av Kuntarekry i vikarierekryteringen, hanterar vikarie- och jobbansökningarna och kallar in sökanden på intervju enligt sin egen tidtabell och enligt eget behov.  

Arbetsgivarna erbjuder vikariat först efter intervjun eller när arbetsgivaren och sökanden har avtalat om saken på något annat sätt.

2. Hur riktar jag min vikariatansökan till en viss arbetsgivare?

När du skickat din vikarieansökan till en viss organisation, syns den hos arbetsgivaren. På ansökningsblanketten finns fliken Intresse. När du besvarar frågorna här syns din ansökan hos alla arbetsgivare som motsvarar dina svar.

I många kommuner finns det flera Kuntarekry-användare, därför kan din ansökan synas hos flera arbetsgivare.

Oberoende av svaren under intressefrågorna syns alltid din ansökan hos den arbetsgivaren som annonserat och via den annonsens ansökningsblankett som du varit inloggat på.

Det lönar sig att berätta fritt om den egna jobbsituationen och vad man är intresserad av.

3. Hur kan jag förhindra att min ansökan inte finns med bland vikarieansökningar?

Ifall du inte vill ha information om tillbudsstående eller kommande vikariat, kan du ta helt och hållet bort din tillgänglighet genom att välja ”Nej” som finns nere till vänster i Tillgänglighetskalendern där det frågas om du är tillgänglig för vikariat.

4. Hur vet jag om arbetsgivaren godkänt mig som vikarie?

Arbetsgivaren avgör om du kan ta emot vikariat. Fråga arbetsgivaren direkt om saken.

5. På vilket sätt kan jag vikariera när arbetsgivaren godkänt mig som vikarie?

Arbetsgivaren skickar vikariaterbjudanden ofta som textmeddelande. Meddelandet innehåller information om vikariatet och direktiv om hur man ska besvara meddelandet.

Textmeddelandet besvaras med telefonens normala svarsfunktion. Skriv in numret som nämnts i slutet av erbjudandet. Om man skriver något annat i meddelandet, går det inte fram.

Arbetsgivarna kan publicera vikariaten direkt i din kalender i Kuntarekry. Du ser i din kalender de vikariat som du ansetts vara lämplig för. Vikariatkalendern finns i Kuntarekry. På ditt arbetsbord finns knappen Tillgänglighet, där finns kalendern.

Du kan anmäla ditt intresse för vikariat genom att klicka på det vikariebehov som du önskar. Vikariebehovets noggrannare uppgifter syns och du kan anmäla dig här. Arbetsgivaren avgör vem som rekryteras och kontaktar ofta vikarien direkt.

Arbetsgivarna fungerar på olika sätt så därför lönar det sig att under intervjun fråga mer om vikarierekryteringen.

6. Arbetsgivaren skickar textmeddelanden till mig via Kuntarekry-systemet. Hur mycket kostar det mig när jag svarar på dem? Måste jag betala även när jag tar emot meddelanden?

Det kostar ingenting för dig att ta emot textmeddelanden. När du svarar på meddelandet, betalar det 10 cent / meddelande.

I juni 2013 trädde en ny lag ikraft där operatörerna blev skyldiga att specificera sina fakturor noggrannare. I specifikationen ser man nu meddelanden som sänts till servicenummer enligt tjänsteleverantören. Kuulalaakeri är Kuntarekrys tjänsteleverantör.

7. Hur vet arbetsgivarna när jag är tillgänglig för vikariat?

Med hjälp av Kuntarekrys tillgänglighetskalender informerar du arbetsgivarna när du kan ta emot vikariat. Håll kalendern aktuell så ser arbetsgivarna vilka tidpunkter som passar dig bäst.

Arbetsbordets Kuntarekry-sökprofil innehåller Tillgänglighet. Här kan du uppdatera dina tillgänglighetsuppgifter. I  kalendern kan du anteckna i förväg vilka månader/veckor/dagar/arbetsturer när du inte har möjlighet att vikariera.

Klicka på månader/veckor/dagar/arbetsturer när du inte är tillgänglig.  Ljusgrön färg betyder att du är tillgänglig och röd färg betyder att du inte är tillgänglig.

Om du inte vill ta emot meddelanden om tillbudsstående vikariat kan du ta kalendern ur bruk genom att svara ”Nej” under kalendern där det frågas om du är tillgänglig eller inte.

8. Varför får jag inga vikariaterbjudanden?

Arbetsgivarna fungerar på olika sätt när de erbjuder jobb. Hör dig för hos den arbetsgivaren vars vikariaterbjudanden du väntar på.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?