1. Hur skapar jag användarkoden när jag gör en arbetsansökan i Kuntarekry första gången?

Registrera dig på Kuntarekry.fi på Sökanden och tryck på Registrering eller via vilken arbetsplatsannons som helst, klicka på Sök arbetsplats.

Välj i vyn Logga in till ansökan: Ny Sökande. I registreringsfönstret kan du skapa användarkoden och lösenordet åt dig själv. Användarkoden kan bestå av vilken teckenkombination som helst.

När du registrerar dig som sökande, mata in för- och efternamn i fälten och e-postadressen samt användarkoden och lösenordet två gånger. Dessutom bör du godkänna användarvillkoren. Anteckna användarkoden och lösenordet någonstans för fortsatt användning.

2. Var loggar jag in i systemet när jag redan har en användarkod?

Logga in på Kuntarekry.fi på fliken Sökande och tryck på Logga in. Det går också bra via vilken arbetsplatsannons som helst, klicka på Sök arbetsplats.

3. Jag har glömt min användarkod, vad ska jag göra?

Använd dig av tangenten Logga in/Sök arbetsplats och Glömt ditt lösenord.

Skriv din användarkod eller din e-postadress som använts på sökblanketten i det angivna fältet. Vi skickar ett nytt lösenord till dig på den adressen som du angett på ansökningsblanketten/i din profil.

Om du glömt både användarkoden och lösenordet och om du inte har samma e-postadress som lagrats på ansökningsblanketten i Kuntarekry, kontakta den arbetsgivaren vars jobb du sökt. Det går också bra att kontakta Kuntarekry: tuki@kuntarekry.fi

4. Varför får jag inget nytt lösenord på min e-post efter att jag beställt ett sådant?

Systemet skickar nytt lösenord endast på den adressen som du angett i kontaktuppgifterna  i din ansökan eller vid registreringen som Kuntarekry-användare.

Det lönar sig också att checka papperskorgspärmen. Många e-posttjänster hanterar även sakliga meddelanden som skräppost, i synnerhet om meddelandena skickats automatiskt  från ett system.

Om du inte använt användarkoden på två år, får du inget nytt  lösenord i din e-post. Användarkoden och dina uppgifter avlägsnas automatiskt från systemet enligt personregisterlagen (523/99) 10 § och arkiveringslagen 831/1994 8 §.

Om du inte sparat e-postadressen i ansökningarnas kontaktuppgifter eller i din profil, kan du inte beställa nytt lösenord.  I dylika fall bör du kontakta arbetsgivaren vars jobb du sökt, eller kontakta Kuntarekry:  tuki@kuntarekry.fi Det kanske är så att du måste registrera dig på nytt med ny användarkod. I detta fall får du inte fram uppgifterna i tidigare ansökningar.

5. Varför lyckas inte registreringen? Jag får information om att användarkoden redan är i användning.

Du har kanske redan registrerat dig med samma användarkod, och därför är den redan i användning.

Användarkoden som du vill ha själv kan redan vara i någon annans användning. Skapa en ny användarkod åt dig. Tips: Lägg till en siffra efter användarkoden, så är det lättare att komma ihåg den. Glöm inte att anteckna koden och lösenordet du nu skapat.

6. Jag har tidigare skickat ansökningar, men uppgifterna finns inte i min profil.

Vi uppdaterade sökandeportalen våren 2015. Då blev det möjligt att skapa en egen profil i Kuntarekry. Nu är det möjligt att komplettera profilen med t ex arbetserfarenheter, trots att du just nu inte söker någon speciell arbetsplats. Det här kunde man inte göra förrut eftersom uppgifterna sparades på ansökningsblanketten.

Dina gamla sparade uppgifter har inte avlägsnats i samband med uppdateringen. Uppgifterna syns när du öppnar ”Min ansökan” upptill. Din profil är tom i det fall att du inte matat in/kopierat uppgifter efter april 2015.

När du går till din senaste ansökningsblankett  där alla dessa uppgifter finns, kan du kopiera profilen. I detta fall kopieras uppgifterna i din profil och du kan utnyttja/uppdatera dessa via profilen.

Det går bra att kopiera uppgifterna från profilen eller den senast sända ansökningsblanketten till den nya ansökningsblanketten.

7. Vilka sökandeuppgifter sparas i Kuntarekry?

Sökandens uppgifter sparas i rekryteringssystemet beroende på vilka uppgifter arbetsgivaren frågar på ansökningsblanketten och vilka uppgifter sökande sparar i den riktade rekryteringen.

Med ansökningsblanketten till Egen profil, Öppen ansökan och Sök vikariat kan du spara följande uppgifter: namn, kontaktuppgifter, arbetserfarenhet, avlagda examina, tilläggsutbildningar, kompetenser, kommuner, organisationer och arbetsuppgifter som du är intresserad av. Man kan också spara: eventuell bilaga, ansökningens angivna arkiveringstid samt tillgänglighetsuppgifter ifall du anmäler dig som vikarie. Uppgifterna i textfälten sparas också.  

Enligt personregisterlagen har du möjlighet att kontrollera sparade uppgifter i systemet. Förfrågningar riktas till den registeransvarige arbetsgivaren som du skickat ansökan till. Den registeransvarige arbetsgivaren som bevarar sökandens uppgifter utgörs av den kommun och/eller organisation som du skickat in din ansökan till och/eller som du visat intresse för.

Kuntarekry överlåter aldrig sökandens personuppgifter för direktreklam eller –marknadsföring, distansförsäljning, marknads- eller åsiktsenkäter eller personmatriklar.

Se mer: Kuntarekrys dataskyddsutdrag!

8. Hur kan jag radera mina uppgifter i Kuntarekry?

Sökande kan be om att personuppgifterna raderas i Kuntarekry-systemet. Myndighetsarbetsgivare har en viss skyldighet att spara ansökningar. Därför kan sökanden själv inte radera sina uppgifter i systemet.

Enligt diskrimineringslagen har sökande rätt att överklaga rekryteringsbeslut under 1 år. På grund av detta rekommenderar dataombudsmannen arbetsgivarna att spara ansökningarna i 2 års tid, ifall andra krav finns. Om sökande ber om att uppgifterna raderas under tiden för överklagan, förlorar denne samtidigt rätten till överklagan. (Lagen om kvinnors och mäns jämställhet 206/1995 och A 773/1998)

Myndighetsarbetsgivare bör arkivera valda sökandens ansökningar tillsvidare (Arkivverkets beslut 3.9.2001 KA 158/43/01).

Instruktion för uppgiftsradering i Kuntarekry-systemet

Be om uppgiftsradering skriftligen av alla de arbetsgivare vars jobb du sökt. Specificera i din skrivelse vilka uppgifter som ska raderas (t ex. ”alla mina uppgifter”) och vilket datasystem som gäller  (Kuntarekry).

När arbetsgivaren gett lov till att dina uppgifter raderas, skickar arbetsgivaren information om saken till FCG som därefter raderar uppgifterna..

Tilläggsinformation om hanteringen av personuppgifter

Information och blankettmodeller finns på dataombudsmannens byrå, se www.tietosuoja.fi.

Läs även Kuntarekrys dataskyddsutdrag.

Tjänstens användningsvillkor finns även i samband med registreringen och efter registreringen uppe i sökandens arbetsbordsvy.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?